Cân băng định lượng

Độ chính xác: 0,5 – 1%

Độ rộng răng tải: 500,650,800,1000,1200,1500mm

Năng suất: Tùy chọn

Thiết bị chính xuất xứ Siemens

  • Động cơ hộp số Siemens
  • Loadcell Siemens
  • Đầu cân

Khung băng, con lăn, dây băng: Việt Nam