Cân đóng bao điện tử

Mức cân: 10kg – 50kg/bao

Năng suất: Thiết kế theo nhu cầu

Sai số định lượng mỗi bao: +/- 20g

Hệ thống cân được điều khiển bằng PLC công nghiệp : Mitsubishi, Siemens

Màn hình điều khiển cảm ứng, giao diện điều khiển tiếng việt dễ sử dụng