Cân vít tải định lượng

  • Sai số đo tĩnh: ≤0,5%
  • Năng suất cân định lượng: tùy chọn
  • Vật liệu chế tạo: bằng thép sơn tĩnh điện, hoặc 100% bằng thép không gỉ inox 304
  • Load cell, đầu cân, hệ điều khiển: tùy chọn