Con lăn băng tải

Con lăn là một trong những bộ phận quan trọng trong băng tải. Thiết bị này chiếm khoảng 35% tổng chi phí của băng tải và chịu hơn 70% lực cản, vì vậy chất lượng của con lăn đặc biệt quan trọng.