Gầu tải băng

Thiết kế, chế tạo gầu tải theo yêu cầu

Năng suất: Từ 30 – 200(tấn/h)

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam