Ghi nấm lò hơi

Ghi nấm lò hơi – hay còn gọi là ghi nồi hơi.

Ghi nấm là thiết bị hoạt động trong buồng đốt của lò hơi.