Keo STL-NL4 (Dành Cho Băng Tải lõi cáp) (Dán Nóng)