Máy Rửa Cát Trục Vít

Máy rửa cát  trục vít

Loại: vật liệu cần rửa có kích thước: ≤10 mm.

Dung lượng: 20-350 tấn/giờ.

Vật liệu: Giữa vật liệu hạt mịn và thô

Ứng dụng:  Làm đường cao tốc, thủy điện, xây dựng