Van đối trọng

Công suất: 3-60m3/giờ

Kích thước mặt bích: 200-800mm

Sản xuất: Việt Nam