Vít tải ống

Model: TKNS

Đường kính vít: 150/200/250/300/400/500/600mm

Bước vít: 150/200/250/300/400/500/600mm

Tốc độ quay: 20/25/32/40/50/63rpm

Năng suất: 14~110 m³/h

Chiều dài tối đa: 55m